Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
HHC en meer... 
- Gevonden voorwerpen
- Website "Hockeycorner.nl"
- Jeugdsportfonds


Gevonden voorwerpen naar Leger des Heils
 
Aan het eind van dit seizoen worden alle gevonden voorwerpen die dan nog in het clubhuis liggen overgedragen aan het Leger des Heils. Er zijn meer instanties die zich bezighouden met hergebuik van kleding. Het heeft voor het Leger des Heils gekozen.

Onze motivatie haalden we uit dit bericht van het Leger des Heils:
 
 
 
 
 
 
Kledinginzamelaar

Het Leger des Heils houdt zich al meer dan honderd jaar bezig met inzameling van kleding


Wij hergebruiken kleding, jaarlijks zo’n 23 miljoen kilo. Er kan nog zoveel gedaan worden met tweedehands kleding. We hergebruiken het of verkopen het tegen scherpe, sociale prijzen aan mensen die moeten rondkomen van een minimum. Het merendeel gaat naar sorteerbedrijven, daar krijgen we geld voor.
Met dit geld steunen we hulpaanbod van het Leger des Heils, zoals projecten met tienermoeders, jeugdzorg of arbeidsintegratie.

De meeste Nederlanders doneren hun gebruikte kleding aan ons, daardoor zijn we de grootste kledinginzamelaar van Nederland. Naast kledingcontainers zamelen we ook huis-aan-huis in en staat onze inzameldoos, ReBox, op scholen, bedrijven en in andere instellingen. Bij het inzamelen van kleding maken we gebruik van nieuwe, logistieke systemen waardoor onze 35 (al dan niet hybride) vrachtwagens zo efficiënt en CO2-vriendelijk mogelijk alle kleding op de juiste plaats brengen. Door kleding te hergebruiken hoeft er minder kleding geproduceerd te worden. Ook verdwijnt er dan minder herbruikbare kleding in de verbrandingsoven. Zo werken we samen aan een betere wereld. Over werk gesproken, het Leger des Heils biedt door kledinginzameling bijna tweehonderd werkplaatsen aan mensen die aan de zijlijn van onze maatschappij staan. We bieden ze een zinvolle dagbesteding.
Duurzaamheid is voor ons erg belangrijk. Daarom zoeken we voortdurend met elkaar naar mogelijkheden om het hele proces van kledinginzameling en -verwerking beter te maken. De eerste stappen zijn al gezet op het gebied van recycling. Dat bouwen we met nieuwe kennis en technieken steeds verder uit, zodat in de toekomst alle textiel kan worden verwerkt tot een nieuw product. Zo dienen we het milieu, want hoe meer textiel wij kunnen recyclen, hoe minder er via het huisafval in de verbrandingsoven terecht komt.

 

#Hockeycorner.nl
Een kennisplatform voor hockeyverenigingen, waarop heel veel best-practices, op allerlei gebied. Echt de moeite waard om een kijkje te nemen: www.hockeycorner.nl
 
 

 

#HHC is maatschappelijk en sociaal betrokken.
 
Zo zijn we één van de eerste verenigingen in Hoogeveen die actief betrokken is bij het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Zie ook www.jeugdsportfonds.nl
 
Ook de gemeente Hoogeveen heeft nu een initiatief genomen om alle kinderen de mogelijkheid te bieden te gaan sporten.
Onderstaande tekst plaatsen we op verzoek van de gemeente Hoogeveen. En met plezier! Ook bij HHC is iedereen welkom!
 
Wie iemand kent die voor onderstaande regeling in aanmerking komt kan contact openemen met onze eigen combinatiefunctionairs, Peter van Schaik. Hij is te bereiken via [email protected]
 
 
 

JEUGDSPORT- EN CULTUURFONDS HOOGEVEEN

 

Voor kinderen en jongeren uit gezinnen met een laag inkomen.

 

Doelstelling

Deelname aan sportieve en culturele activiteiten mogelijk maken voor alle kinderen en jongeren uit degemeente Hoogeveen. Naast het beschikbaar stellen van financiële middelen wordt extra ingezet op hetbekend maken van de mogelijkheden, de werkwijze en het gebruik van het fonds.

 

Jeugdsport- en cultuurfonds

Het Jeugdsport- en cultuurfonds geeft op een hele praktische manier alle kinderen de mogelijkheid om mee te doen aan activiteiten. Vanaf 2014 zet de gemeente Hoogeveen extra financiële middelen in zodat nog meer kinderen gebruik kunnen maken van het fonds. Professionals uit o.a. de sport, zorg en welzijn kunnen optreden als intermediair en namens een gezin een aanvraag doen bij het fonds. Het fonds zorgt vervolgens voor de financiële afhandeling.

 

Intermediairs

Het team van sport-combinatiefunctionarissen (CF) van de gemeente treedt al vaak op als intermediair, onder andere vanuit het project ‘Sport JIJ ook?’, en heeft zodoende veel ervaring met aanvragen bij het fonds. Aanbieders, scholen en andere organisaties binnen het sociale domein kunnen daarom na signalering gezinnen verwijzen naar de combinatiefunctionarissen via het e-mailadres [email protected] zodat zij vervolgens kunnen optreden als intermediair om de aanvraag te doen.

 

Stappenplan

1. Partners in het sociale domein geven na signalering en toestemming van de ouders de naamadres en telefoonnummer van het bewuste kind door aan de CF ([email protected])

2. Ouders kunnen ook direct contact opnemen met de CF

3. De CF neemt contact op met de ouders (en het kind) om de wensen door te spreken

4. De CF verifieert of het kind daadwerkelijk in aanmerking komt voor het fonds

5. Zodra bekend is welke activiteit het kind wil doen maakt de CF afspraken met de sport- ofcultuuraanbieder over de duur, totale kosten en verdere communicatie

6. Ouders schrijven het kind volgens afspraak in bij de bewuste aanbieder

7. De CF doet namens het gezin de aanvraag voor een afgesproken periode (meestal één jaar)

8. De aanbieder krijgt van het fonds een factuurverzoek om de contributie te voldoen

9. Indien aangevraagd, dan ontvangt de CF bonnen voor materialen en handelt dit verder af

10. De CF controleert de voortgang van het kind en houdt bij of een nieuwe aanvraag nodig is

11. Het kind kan zonder problemen meedoen aan activiteiten met leeftijdsgenoten

 

Actieplan Sport en Bewegen

De extra inzet op het Jeugdsport- en cultuurfonds is in Hoogeveen onderdeel van het ‘actieplan Sport en Bewegen’. Door middel van dit actieplan zet de gemeente Hoogeveen sinds 2010 extra in op het versterken van de sportinfrastructuur, stimulering van sportdeelname en sportieve ondersteuning van specifieke doelgroepen. Het actieplan is een bundeling van acties en deelprojecten, voor een groot deel uitgevoerd door een team van combinatiefunctionarissen (CF) onder de noemer Sportief Hoogeveen.

 

 
Teamfoto
Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto

Twitter  


 
Hockey Hoogeveen  |  Powered by LISA