Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Vacatures: Wedstrijdsecretaris en (Jongste) Jeugdcoöordinator

Beste leden,

Als bestuur van de Hoogeveense Hockey Club zijn wij erg trots op de betrokkenheid en inzet van alle leden en op die van onze vrijwilligers in het bijzonder. Zonder hen zou een vereniging als HHC niet kunnen bestaan. Wist u dat er per week meer dan 200 uur vrijwilligerswerk in onze vereniging zit?


Denkt u maar aan: coaches, trainers, scheidsrechters, rijders, bardiensten, technische commissie, sponsorcommissie, stichting vastgoed, clubhuiscommissie, bestuur, jeugdkamp, activiteiten etc. Zij doen zichtbaar (bv bardienst) en onzichtbaar (indelen van scheidsrechters) het werk.


Hieronder staan de openstaande vacatures. Vacatures die we graag ingevuld zien. Hoe meer vrijwilligers de club dragen, hoe beter we het werk kunnen verdelen. Heeft u tijd en zin om u in te zetten voor onze mooie club? Wilt u van betekenis zijn voor onze vereniging? Ziet een leuke vacature, die u aanspreekt? Heeft u vragen over een vacature? Neem dan contact op met ons per emai: [email protected] of ga in gesprek met een van de bestuursleden of TC leden.


Voor de continuïteit van onze club hebben we echt nieuwe vrijwilligers nodig! Ook als er niet iets tussen zit maar als u wel wat wilt doen, kunt u contact opnemen. We kunnen altijd overleggen en kijken wat goed bij u past.


Vacatures:


Wedstrijdsecretaris:

De wedstrijdsecretaris van de technische commissie is de verenigingsfunctionaris die verantwoordelijk is voor de administratie van de wedstrijden en is daarom de contactpersoon in de communicatie met de KNHB.


Deze taak bestaat uit:

Indelen van de speelvelden t.b.v. thuiswedstrijden

Bijhouden website KNHB m.b.t. speeltijden en velden (Sportlink)

Wekelijks Lisa controleren op volledigheid ingevulde digitale wedstrijdformulieren

Afgelastingen doorgeven aan coaches, scheidsrechters-commissaris, collega-wedstrijdsecretariaten en jongste-jeugdcoördinator. Dit doorgeven aan districtskantoor of bondskantoor KNHB

Wedstrijdschema’s doorsturen naar barcommissie en scheidsrechters-commissaris

Teams aanmelden voor de veld- en zaalcompetitie

Coaches informeren over de klasse waarin zij spelen en wijzigingen hierin

Doorgeven van wijzigingen (terugtrekkingen) in poule aan coaches, en zonodig de scheidsrechters-commissaris informeren

Indien gewenst, verplaatsen van vastgestelde wedstrijddagen in overleg met betrokken tegenstanders en coaches. Dit doorgeven aan scheidsrechters-commissaris en districtskantoor of bondskantoor KNHB

Op afroep aanwezig op TC vergaderingen


(Jongste) Jeugdcoördinator:

De jeugdcoördinator van de technische commissie is het aanspreekpunt voor de teams van de jongste jeugd.


Deze taak bestaat uit:

Heeft affiniteit met de leeftijdsgroep jongst jeugd

Heeft oog voor sportiviteit en respect en draagt dit uit

Vragen beantwoorden van ouders/coaches m.b.t. jongste jeugd

Helpt met het maken van teamindeling samen met de TC voor de jongste jeugd

Bijwonen TC vergaderingen

Bijwonen jongste jeugd coördinatorenvergaderingen van de bond, 1x per jaar

Organiseert 1x per jaar de jongste jeugd avond/ spelbegeleidersavond voor ouders


Met een sportieve groet namens het bestuur en de TC,


Bestuur: Erik Leistra, Bouke Lesterhuis, Marianne Fieten, Anja Smit, Natascha Jonkman


TC: Marianne Fieten, Peter van Schaik, Marius Heemstra, Paul Strijker


terug naar vorige scherm
Teamfoto
Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto Teamfoto

Twitter  


 
Hockey Hoogeveen  |  Powered by LISA